22. Magyar Szent Család Zarándoklat Boldog Gizella tiszteletére

Gyalogos zarándoklat 2019. május 11-án Boldog Gizella tiszteletére

Boldog Gizella - Szent Imre - Szent István ereklyéit körbejárva,
Nyárlőrinc - Lakitelek - Szentkirály - Nyárlőrinc útvonalon.

A Magyar Szent Család közbenjárását kérve imádkozunk családjainkért, közösségeinkért, településeinkért, magyar hazánkért és nemzetünkért, valamint felajánljuk engesztelésül fáradtságunkat, imáinkat bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Tervezett program:
6:40 Gyülekező
7:00 Kezdő imádság a nyárlőrinci templomban, majd indulás
10:50 Érkezés Lakitelekre (tervezett). Bevonulva a templomba közös imádság az ereklye előtt, majd a további időt táplálkozással, pihenéssel töltjük el.
12:00 Indulás Lakitelekről
14:50 Érkezés Szentkirályra (tervezett). Szintén közös imádsággal kezdünk a templomban az ereklye előtt, melyet táplálkozás és pihenés követ.
16:00 Indulás Szentkirályról
18:40 Érkezés Nyárlőrincre (tervezett). Itt is közös imádsággal kezdünk a templomban az ereklye előtt, majd pihenés, a szentmiséig.
19:00 Záró szentmise
Ezt követően szeretetvendégség a megfáradt, megéhezett zarándokok és minden testvérünk részére.

Útvonal: Nyárlőrinc - 12,0 km - Lakitelek - 9,8 km - Szentkirály - 8,6 km - Nyárlőrinc = 30,4 km

Az útra enni- és innivalót mindenki hozzon magával.
Aki nem tudja vállalni végig az utat, az is bekapcsolódhat résztávokra 1-1 település között.

A zarándokúton mindenki saját felelősségére vesz részt! A szükséges lábbeli legalább zárt cipő legyen, de javasoljuk a bakancs vagy magas szárú cipő használatát. Ragtapaszról, gyógyszerről, stb. mindenki maga gondoskodjon.

Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész venni a zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat. Mindenkinek van a családjában, közösségében kiért imádkoznia. Hordozzuk őket most közösen.

Kérdéssel e-mailben vagy telefonon fordulhatnak hozzánk:

A szervezők