7. Gyertyaszentelő Boldogasszony Zarándoklat

Gyalogos zarándoklatot szervezünk 2021. február 6-ára, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét követő szombatra.

Lakitelek - 8,7 km - Tiszaalpár - 8,7 km - Lakitelek = 17,4 km útvonalon.

Program:
10:20 Gyülekező a lakiteleki plébánián
10:40 Kezdő imádság, majd indulás a lakiteleki templomból.
           Félúton pihenő
13:50 Érkezés Tiszaalpárra. Bevonulva a templomba közös imádság a Boldogságos Szűz Mária, a Jótanács Anyja előtt. Rövid pihenő a templomnál!!!
14:20 Indulás Tiszaalpárról.
           Félúton pihenő
17:15 Érkezés Lakitelekre, kis pihenő
17:30 Imádság az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus előtt
18:00 Záró szentmise.

A Boldogságos Szűz Mária és Szent József közbenjárását kérve imádkozunk családjainkért, közösségeinkért és magyar hazánkért.
A közénk született Krisztus világosságát követve felajánljuk engesztelésül fáradtságunkat, imáinkat bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Az útra enni és innivalót mindenki hozzon magával. A járványügyihelyzet miatt nem lesz vendéglátás a tiszaalpári plébánián.
Aki nem tudja vállalni végig az utat, az is bekapcsolódhat résztávokra 1-1 település között, vagy akár valamelyik pihenőtől, vagy pihenőig is. A szállítást megoldjuk.
A zarándokúton mindenki saját felelősségére vesz részt!
Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész venni a zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat.

Kérdéssel e-mailben vagy telefonon fordulhatnak hozzánk:

A szervezők