30. Magyar Szent Család Zarándoklat Szent Imre tiszteletére

 10 éve 30 úton Együtt Istennel

Gyalogos zarándoklat 2021. november 6-án Szent Imre tiszteletére

Szent Imre - Boldog Gizella - Szent István ereklyéit körbejárva,
Lakitelek - Nyárlőrinc - Szentkirály - Lakitelek útvonalon.

Szent Imre herceg, a Magyar Szent Család és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve imádkozunk családjaink, közösségeink, magyar hazánk és nemzetünk lelki megújulásáért, valamint felajánljuk engesztelésül fáradtságunkat, imáinkat bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Tervezett program:
  6:00 Gyülekező
  6:15 Kezdő imádság a lakiteleki templomban
  9:55 érkezés Nyárlőrincre. Bevonulva a templomba közös imádság az ereklye előtt, majd a további időt táplálkozás, pihenés követi.
11:10 Indulás Nyárlőrincről
13:35 érkezés Szentkirályra. Közös imádság a templomban az ereklye előtt, melyet táplálkozás és pihenés követ.
14:40 Indulás Szentkirályról
17:00 Imádság az elhunytakért a lakiteleki temetőben
17:40 érkezés Lakitelekre. Közös imádsággal kezdünk a templomban az ereklye előtt, majd pihenés a szentmiséig.
18:00 Záró szentmise, majd utána egy kis agapé.

útvonal: Lakitelek - 12,0 km - Nyárlőrinc - 8,6 km - Szentkirály - 9,8 km - Lakitelek = 30,4 km
Az első szakaszon Varga Tamás atya biztosítja a lelki megtisztulás lehetőségét. Éljünk vele bátran.

Az útra reggelit és innivalót mindenki hozzon magával.

Aki nem tudja vállalni végig az utat, az is bekapcsolódhat résztávokra 1-1 település között.

A zarándokúton mindenki saját felelősségére vesz részt. A szükséges lábbeli legalább zárt cipő legyen, de javasoljuk a bakancs vagy magas szárú cipő használatát. Ragtapaszról, gyógyszerről, stb. mindenki maga gondoskodik.

Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész venni a zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat. Mindenkinek van a családjában, közösségében kiért imádkoznia. Hordozzuk őket most közösen. Kérjük, hogy minél többen csatlakozzanak imáikkal, engesztelésükkel a zarándoklathoz.

Kérdéssel e-mailben vagy telefonon fordulhatnak hozzánk:

A szervezők