33. Magyar Szent Család Zarándoklat Szent Imre közbenjárását kérve a GYERMEKEKÉRT

Gyalogos zarándoklat 2022. november 5-én Szent Imre közbenjárását kérve a GYERMEKEKÉRT

Szent Imre - Boldog Gizella - Szent István ereklyéit körbejárva,
Lakitelek - Nyárlőrinc - Szentkirály - Lakitelek útvonalon.

A Magyar Szent Család és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve továbbra is imádkozunk családjainkért, közösségeinkért, magyar hazánkért és nemzetünkért, valamint felajánljuk engesztelésül fáradtságunkat, imáinkat bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Ha egy kis bimbó mindent megkap, ami a növekedéséhez szükséges, virággá fejlődik.
Elegendő szeretet, támogatás, táplálék, oktatás és imádság mellett a mi gyerekeink is virágozni fognak.

Tervezett program:
  5:45 Kezdő imádság a lakiteleki templomban
  9:15 Nyárlőrinc széle a vasút utcánál. Csatlakozási lehetőség.
  9:40 érkezés a nyárlőrinci templomhoz - csatlakozási lehetőség. Bevonulva a templomba közös imádság az ereklye előtt, majd a további időt táplálkozás, pihenés követi.
10:30 Indulás Nyárlőrincről
12:45 Szentkirály széle a benzinkútnál. Csatlakozási lehetőség.
13:10 érkezés a szentkirályi templomhoz - csatlakozási lehetőség. Közös imádság a templomban az ereklye előtt, melyet táplálkozás és pihenés követ.
14:00 Indulás Szentkirályról
16:40 Imádság az elhunytakért a lakiteleki temetőben. Csatlakozási lehetőség.
17:35 érkezés a lakiteleki templomhoz - csatlakozási lehetőség. Közös imádsággal kezdünk a templomban az ereklye előtt, majd pihenés a szentmiséig.
18:00 Záró szentmise, majd utána egy kis agapé.

útvonal: Lakitelek - 12,0 km - Nyárlőrinc - 8,6 km - Szentkirály - 10,5 km - Lakitelek = 31,1 km
Az első szakaszon Varga Tamás atya biztosítja a lelki megtisztulás lehetőségét. Éljünk vele bátran.

Az útra reggelit és innivalót mindenki hozzon magával.

Aki nem tudja vállalni végig az utat, az a csatlakozási pontokon bekapcsolódhat 1-1 kisebb szakaszra.

A zarándokúton mindenki saját felelősségére vesz részt. A szükséges lábbeli legalább zárt cipő legyen, de javasoljuk a bakancs vagy magas szárú cipő használatát. Ragtapaszról, gyógyszerről, stb. mindenki maga gondoskodik.

Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész venni a zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat. Mindenkinek van a családjában, közösségében kiért imádkoznia. Hordozzuk őket most közösen. Kérjük, hogy minél többen csatlakozzanak imáikkal, engesztelésükkel a zarándoklathoz.

Kérdéssel e-mailben vagy telefonon fordulhatnak hozzánk:

A szervezők