9. Gyertyaszentelő Boldogasszony Zarándoklat

Gyalogos zarándoklatot szervezünk 2023. február 4-ére, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét követő szombatra.

Lakitelek - 8,9 km - Tiszaalpár - 8,7 km - Lakitelek = 17,6 km útvonalon.

Program:
  9:10 Gyülekező a lakiteleki plébánián
  9:30 Kezdő imádság, majd indulás a lakiteleki templomból.
           Félúton pihenő
13:00 Érkezés Tiszaalpárra. Bevonulva a templomba közös imádság a Boldogságos Szűz Mária, a Jótanács Anyja előtt, majd a további időt pihenés követ.
14:15 Indulás Tiszaalpárról.
           Félúton pihenő
17:20 Érkezés Lakitelekre, kis pihenő
17:30 Imádság az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus előtt
18:00 Záró szentmise.

A Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve imádkozunk családjainkért, közösségeinkért és magyar hazánkért.
A közénk született Krisztus világosságát követve felajánljuk engesztelésül fáradtságunkat, imáinkat bűneinkért és az egész világ bűneiért.

A Világosság a világba jött, meg is világosította ezt a sötétségbe borított világot, és meglátogatott minket a magasságból Felkelő, és megvilágosította azokat, akik a sötétségben ültek. ....
Világosodjunk meg hát mi is mindnyájan, testvéreim, legyünk mindnyájan ragyogókká!

Szent Szofróniusz püspök

Az útra innivalót mindenki hozzon magával.
Aki nem tudja vállalni végig az utat, az is bekapcsolódhat résztávokra 1-1 település között, vagy akár valamelyik pihenőtől, vagy pihenőig is. A szállítást megoldjuk.
A zarándokúton mindenki saját felelősségére vesz részt!
Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész venni a zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat.

Kérdéssel e-mailben vagy telefonon fordulhatnak hozzánk:

A szervezők