36. Magyar Szent Család Zarándoklat Szent Imre közbenjárását kérve a GYERMEKEKÉRT

Gyalogos zarándoklat 2023. november 11-én Szent Imre közbenjárását kérve a GYERMEKEKÉRT

Szent Imre - Boldog Gizella - Szent István ereklyéit körbejárva,
Lakitelek - Nyárlőrinc - Szentkirály - Lakitelek útvonalon.

A Magyar Szent Család és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve továbbra is imádkozunk családjainkért, közösségeinkért, magyar hazánkért és nemzetünkért, valamint felajánljuk engesztelésül fáradtságunkat, imáinkat bűneinkért és az egész világ bűneiért.

A gyermek, ha foglalkoznak vele, akkor úgy beszél, gondolkodik, cselekszik, mint a szülei.
De, ha elhanyagolják, akkor elkallódik, eltávolodik, és még a szülei sem ismernek rá.

Tervezett program:
  5:45 Kezdő imádság a lakiteleki templomban
  9:15 Nyárlőrinc széle a vasút utcánál. Csatlakozási lehetőség.
  9:40 érkezés a nyárlőrinci templomhoz - csatlakozási lehetőség. Bevonulva a templomba közös imádság az ereklye előtt, majd a további időt táplálkozás, pihenés követi.
10:30 Indulás Nyárlőrincről
12:45 Szentkirály széle a benzinkútnál. Csatlakozási lehetőség.
13:10 érkezés a szentkirályi templomhoz - csatlakozási lehetőség. Közös imádság a templomban az ereklye előtt, melyet táplálkozás és pihenés követ.
14:00 Indulás Szentkirályról
16:40 Imádság az elhunytakért a lakiteleki temetőben. Csatlakozási lehetőség.
17:35 érkezés a lakiteleki templomhoz - csatlakozási lehetőség. Közös imádsággal kezdünk a templomban az ereklye előtt, majd pihenés a szentmiséig.
18:00 Záró szentmise, majd utána egy kis agapé.

útvonal: Lakitelek - 12,0 km - Nyárlőrinc - 8,6 km - Szentkirály - 10,5 km - Lakitelek = 31,1 km
Az első szakaszon Varga Tamás atya biztosítja a lelki megtisztulás lehetőségét. Éljünk vele bátran.

Az útra reggelit és innivalót mindenki hozzon magával.

Aki nem tudja vállalni végig az utat, az a csatlakozási pontokon bekapcsolódhat 1-1 kisebb szakaszra.

A zarándokúton mindenki saját felelősségére vesz részt. A szükséges lábbeli legalább zárt cipő legyen, de javasoljuk a bakancs vagy magas szárú cipő használatát. Ragtapaszról, gyógyszerről, stb. mindenki maga gondoskodik.

Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész venni a zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat. Mindenkinek van a családjában, közösségében kiért imádkoznia. Hordozzuk őket most közösen. Kérjük, hogy minél többen csatlakozzanak imáikkal, engesztelésükkel a zarándoklathoz.

Kérdéssel e-mailben vagy telefonon fordulhatnak hozzánk:

A szervezők