10. Gyertyaszentelő Boldogasszony Zarándoklat

Gyalogos zarándoklatot szervezünk 2024. február 3-ára, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét követő szombatra.

Lakitelek - 8,7 km - Tiszaalpár - 8,7 km - Lakitelek = 17,4 km útvonalon.

Program:
  9:10 Gyülekező a lakiteleki plébánián
  9:30 Kezdő imádság, majd indulás a lakiteleki templomból.
           Félúton pihenő
13:00 Érkezés Tiszaalpárra. Bevonulva a templomba közös imádság a Boldogságos Szűz Mária, a Jótanács Anyja előtt, majd a további időt pihenés követ.
14:15 Indulás Tiszaalpárról.
           Félúton pihenő
17:20 Érkezés Lakitelekre, kis pihenő
17:30 Imádság az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus előtt
18:00 Záró szentmise.

A Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve imádkozunk családjainkért, közösségeinkért és magyar hazánkért.
A közénk született Krisztus világosságát követve felajánljuk engesztelésül fáradtságunkat, imáinkat bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Jézus a világ Világossága. Ő a Fény az éjszakánkban, aki a legnagyobb viharok között is mutatja az utat. A Boldogságos Szűzanya szavait követve: „Bármit mond nektek, tegyétek meg!” Jn 2,5

 

Az útra innivalót mindenki hozzon magával.
Aki nem tudja vállalni végig az utat, az is bekapcsolódhat résztávokra 1-1 település között, vagy akár valamelyik pihenőtől, vagy pihenőig is. A szállítást megoldjuk.
A zarándokúton mindenki saját felelősségére vesz részt!
Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész venni a zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat.

Kérdéssel e-mailben vagy telefonon fordulhatnak hozzánk:

A szervezők