37. Magyar Szent Család Zarándoklat - Boldog Gizella közbenjárását kérve az ÉDESANYÁKÉRT

Gyalogos zarándoklat 2024. május 11-én Boldog Gizella közbenjárását kérve az ÉDESANYÁKÉRT

Boldog Gizella - Szent Imre - Szent István ereklyéit körbejárva,
Nyárlőrinc - Lakitelek - Szentkirály - Nyárlőrinc útvonalon.

A Magyar Szent Család közbenjárását kérve továbbra is imádkozunk családjainkért, közösségeinkért, magyar hazánkért és nemzetünkért, valamint felajánljuk engesztelésül fáradtságunkat, imáinkat bűneinkért és az egész világ bűneiért.

A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.

Alaptörvény L) cikk (1) bekezdése részlet     

Tervezett program:
5:30 Gyülekező
5:45 Kezdő imádság a nyárlőrinci templomban, majd indulás
10:00 érkezés Lakitelekre (tervezett). Bevonulva a templomba közös imádság az ereklye előtt, majd a további időt táplálkozással, pihenéssel töltjük el.
11:00 Indulás Lakitelekről
13:55 érkezés Szentkirályra (tervezett). Szintén közös imádsággal kezdünk a templomban az ereklye előtt, melyet táplálkozás és pihenés követ.
14:50 Indulás Szentkirályról
17:40 érkezés Nyárlőrincre (tervezett). Itt is közös imádsággal kezdünk a templomban az ereklye előtt, majd pihenés, a szentmiséig.
18:00 Záró szentmise
Ezt követően szeretetvendégség a megfáradt, megéhezett zarándokok és minden testvérünk részére.

Útvonal: Nyárlőrinc - 12,0 km - Lakitelek - 9,7 km - Szentkirály - 8,6 km - Nyárlőrinc = 30,3 km

Az útra enni- és innivalót mindenki hozzon magával.
Aki nem tudja vállalni végig az utat, az is bekapcsolódhat résztávokra 1-1 település között.

A zarándokúton mindenki saját felelősségére vesz részt! A szükséges lábbeli legalább zárt cipő legyen, de javasoljuk a bakancs vagy magas szárú cipő használatát. Ragtapaszról, gyógyszerről, stb. mindenki maga gondoskodjon.

Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész venni a zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat. Mindenkinek van a családjában, közösségében kiért imádkoznia. Hordozzuk őket most közösen.

Kérdéssel e-mailben vagy telefonon fordulhatnak hozzánk:

A szervezők