A Magyar Szent Család nyomdokain

Egyedülálló módon, három egymást határoló település római katolikus templomában őrzik a Magyar Szent Család tagjainak ereklyéit. Szentkirályon Szent István, Nyárlőrincen Boldog Gizella, Lakiteleken Szent Imre ereklyéje ékesíti Isten házát.

2012 májusában szép kezdeményezés indult Lakiteleken: Rozsnyói Ákos és Szuetta Béla vezetésével zarándoklat szerveződött, melyen a résztvevők gyalogosan, egy nap keretében látogatták meg a Magyar Szent Család tagjait a három település templomában.

2012. augusztus 25-26-án éjszaka hasonló zarándoklaton vehettek részt a települések lakói. Augusztus 26-án, vasárnap ünnepelték Szentkirály templomának búcsúját. A búcsú előtti estén Puskás Mihály atya áldásával ismét elindultak a zarándokok a három ereklyéhez. Az éjszakai zarándoklaton az áhítat mellett a magyar szentekre, a Magyar Szent Családra gondoltak a zarándokok. Lakiteleken Ferenc atya, Nyárlőrincen Ágoston atya várta a gyalogos zarándokokat. Mindhárom templomban litániával, majd imával köszöntötték az ereklyéket.

Ahogy a zarándoklat Szentkirályon kezdődött szombat este, úgy Szentkirályon is végződött vasárnap délelőtt. A zarándokok részt vettek a szentkirályi templom búcsújának ünnepségén. A búcsú szónoka többször méltatta a zarándokok kezdeményezését. Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre napján hasonló zarándoklattal fognak a Magyar Szent Család nyomdokain lépkedni a három település katolikusai.

Varga Zoltán