Rózsafüzér

Az ÖRVENDETES olvasó

A titkok arról szólnak, hogyan találunk rá az örömre, ami nem más, mint Isten akaratának teljesítése.

A bevezető három Üdvözlégyre:

1. aki hitünket növelje,
2. aki reményünket erősítse,
3. aki szeretetünket tökéletesítse,

A tizedekre:

1. Akit, te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál
2. Akit, te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3. Akit, te Szent Szűz a világra szültél.
4. Akit, te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5. Akit, te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

A VILÁGOSSÁG olvasója

A titkok megtanítanak arra, hogy Jézus tanítása fényt hoz az életünkbe, az Ő tanítása világos ésegyértelmű.

A bevezető három Üdvözlégyre:

1. aki megtisztítson minket,
2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
3. aki a szentségekben megerősítsen,

A tizedekre:

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. Aki a kánai menyegzőn kinyilatkoztatta isteni erejét.
3. Aki meghirdette Isten országát.
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

A FÁJDALMAS olvasó

A titkok megtanítanak arra az igazságra, hogy a bűn változtatja ezt az életet a siralom völgyévé, Isten akaratát nem teljesítve a fájdalmak útján járunk.

A bevezető három Üdvözlégyre:

1. aki értelmünket megvilágosítsa,
2. aki emlékezetünket megerősítse,
3. aki akaratunkat tökéletesítse,

A tizedekre:

1. Aki érettünk vérrel verejtékezett.
2. Akit érettünk megostoroztak.
3. Akit érettünk tövissel koronáztak.
4. Aki érettünk a keresztet hordozta.
5. Akit érettünk keresztre feszítettek.

A DICSŐSÉGES olvasó

A titkok arra tanítanak, hogy az életnek van célja jelen életünk után.

A bevezető három Üdvözlégyre:

1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza,

A tizedekre:

1. Aki a halálból feltámadt.
2. Aki a mennybe felment.
3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4. Aki téged, Szent Szűz a mennybe felvett.
5. Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.