Litánia a magyar szentek tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!    Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!    Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!    Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten    Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten    Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen    Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten    Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária    Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya    Könyörögj érettünk!
Szent István király    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné    Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg    Könyörögj érettünk!
Szent László király    Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Margit    Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Kinga    Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Boldog Jolán    Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Erzsébet    Könyörögj érettünk!
Prágai Szent Ágnes    Könyörögj érettünk!
Skóciai Szent Margit    Könyörögj érettünk!
Az Árpád-ház minden szentjei    Könyörögjetek érettünk!

Szent Adalbert    Könyörögj érettünk!
Szent Gellért    Könyörögj érettünk!
Szent Márton    Könyörögj érettünk!
Kapisztrán Szent János    Könyörögj érettünk!
Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk    Könyörögjetek érettünk!
Boldog Apor Vilmos    Könyörögj érettünk!
Boldog Romzsa Tódor    Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány-Strattmann László    Könyörögj érettünk!
Magyar szentek    Könyörögjetek érettünk!
Istennek minden szentjei    Könyörögjetek érettünk!

Légy irgalmas!    Ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól    Ments meg, Uram, minket!
Minden bűntől    Ments meg, Uram, minket!
Az ördög cselvetéseitől    Ments meg, Uram, minket!
Haragtól, gyűlölségtől, és minden gonosz akarattól    Ments meg, Uram, minket!
Az örök haláltól    Ments meg, Uram, minket!
Megtestesülésed által    Ments meg, Uram, minket!
Születésed által    Ments meg, Uram, minket!
Keresztséged és szent böjtölésed által    Ments meg, Uram, minket!
Kínszenvedésed és halálod által    Ments meg, Uram, minket!
Szentséges föltámadásod által    Ments meg, Uram, minket!
Csodálatos mennybemeneteled által    Ments meg, Uram, minket!
A Szentlélek kiáradása által    Ments meg, Uram, minket!
Dicsőséges eljöveteled által    Ments meg, Uram, minket!

Hogy nekünk kegyelmezz    Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelj    Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket szent szolgálatodban megőrizz és megtarts    Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden jótevőnknek örökkévaló javaidat megadd    Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a földnek bő gyümölcsét megadd és megtartsd    Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az Anyaszentegyházat kormányozd és megerősítsd    Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartsd    Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az egész kereszténységnek egységet adj    Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezess    Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Krisztus, hallgass minket!    Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!    Krisztus, hallgass meg minket!

Könyörögjünk!
Istenünk! Te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket. Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt, hogy a Tőled nyert szeretettel szolgálhassuk környezetünket, hazánkat. Krisztus, a mi Urunk álalt. Ámen.

(oratio.hu)