Litánia Boldog Gizella királyné tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!    Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!    Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!    Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten    Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten    Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen    Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten    Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, magyarok Nagyboldogasszonya    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, Isten hű szolgáló leánya    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, erős hitű hittérítőnő    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, ki közreműködtél a magyar nép megtérésében    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, a fiatal magyar egyház gondviselője    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, ki nem tartottad a kétkezi munkát rangon alulinak    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, feleségek példaképe    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, a házastársi tapintatosság finom csodája    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, ki a férjed mellett voltál a nehéz időkben    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, a hitvesi szeretet megértő gyengédsége    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, hű és engedelmes feleség    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, a házastársi nagyrabecsülés megvalósítója    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, a gyermeknevelő szülők útmutatója    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, alázatos és szelíd asszony    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, házasok tiszta tükre    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, az özvegyek jóságos anyja    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, a családi élet tündöklő csodája    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, a keresztény nők példaképe    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, a szükséget szenvedők segítő keze    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, ki István halála után sok méltánytalanságot elviseltél    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, a megaláztatások hősies viselője    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, a bajba jutottak vigasztalója    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, a jótettek fáradhatatlan gyakorlója    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, ki Szt. Imre és Szt. István halála után már csak Istennek éltél    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, a rábízottak szerény, szeretetteljes irányítója    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, a nehézség és szomorúság türelmes viselője    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, a keresztény szeretet élő formája    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, a böjtölésben idős korban is elöljáró    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, a keresztény lemondás és önmegtagadás megvalósítója    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, ki nőként a magyar népért a legtöbbet tetted    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, kinek tiszteletét a magyar hívek soha el nem feledték    Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, égi közbenjárónk    Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!    Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!    Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!    Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Boldog Gizella királyné!
    Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!*
Istenünk, ki első királynőnkül adtad Boldog Gizellát, és ő önfeláldozó buzgósággal fáradozott népünk megtéréséért, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy e nép, mint egykor, az igaz hitben eggyé váljon! A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.Ámen.

(Rozsnyói Ákos)

 *1975 áprilisában a passaui püspökség kérte a Szentszéket, hogy ünnepére engedélyezzék saját könyörgés használatát. Ez meg is történt, a válaszban a rítuskongregáció elnöke ,,Sancta Gisela'' néven említi.