Imádság Boldog Gizella királynéhoz

   Isten hű szolgáló leánya, Boldog Gizella királyné, magyar hazánk első koronás uralkodónője. Lemondtál a kolostori szemlélődő életről, hogy Szent István királyunk feleségeként közreműködjél népünk megtérésében. A fiatal magyar egyház templomainak gondviselője voltál. Édesanyjaként Szent Imre herceget hitre, tudásra, szép életre, jóra tanítottad. Magasztalom Istent, hogy ilyen példás feleséget és anyát állított elénk. Vedd pártfogásodba a magyar családokat, hogy a kölcsönös nagyrabecsülés, a gyengéd megértés és finom tapintat jellemezze a házastársak egymáshoz való viszonyát. Gyermekeinket Istennek tetsző módon neveljük. Fáradhatatlanok legyünk a jótettek gyakorlásában. Segítő kezet nyújtsunk minden szükséget szenvedőnek. A ránk nehezedő terheket türelemmel, szelídséggel, alázattal viseljük. Járj közben az egyedülállókért és özvegyekért. Adja meg az Isten, hogy a te példádat követve egykor mi is eljuthassunk az örök élet boldogságára és együtt dicsőíthessük Istent, mindörökkön örökké. Ámen.

(Rozsnyói Ákos)