Litánia a Szentlélekhez

Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!    Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!    Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!    Krisztus, hallgass meg minket!

Mindenható örök Isten    Irgalmazz nekünk!
Jézus, az élő Isten Fia, világ megváltója    Ments meg Uram minket!
Atya és Fiú Lelke, örök Szeretet    Szentelj meg minket!
Szentháromság egy Isten    Hallgass meg minket!

Szentlélek Isten, az Atyával és a Fiúval egy    Jöjj el közénk!
A szerető és irgalmas Atya ígérete    Jöjj el közénk!
A Mindenekfölötti ajándéka    Jöjj el közénk!
Adományok forrása    Jöjj el közénk!
Lelkek kenete    Jöjj el közénk!
Szent tűz    Jöjj el közénk!
Égő szeretet    Jöjj el közénk!
Igazság Lelke    Jöjj el közénk!
Bölcsesség és értelem Lelke    Jöjj el közénk!
Tanács és erő Lelke    Jöjj el közénk!
Ismeret és jámborság Lelke    Jöjj el közénk!
Az Úr félelmének Lelke    Jöjj el közénk!
Az ima ajándékának Lelke    Jöjj el közénk!
A bűnbánat és bizalom Lelke    Jöjj el közénk!
Szelídség és engedelmesség Lelke    Jöjj el közénk!
Béke és türelem Lelke    Jöjj el közénk!
Szerénység és tisztaság Lelke    Jöjj el közénk!
Vigasztaló Lélek    Jöjj el közénk!
Szentté tevő Lélek    Jöjj el közénk!
Az Úr Lelke, aki mindeneket megtöltesz    Jöjj el közénk!
Csalatkozhatatlan Lélek    Jöjj el közénk!
Istengyermekség Lelke    Jöjj el közénk!
Szentlélek Isten    Jöjj el közénk!

Szentlélek Úr Isten    Hallgass meg minket!
Gyújtsd lángra szívünkben szereteted tüzét    Hallgass meg minket!
Tégy minket erőssé és kitartóvá a hitben    Hallgass meg minket!
Vezess minket parancsaid útján    Hallgass meg minket!
Add, hogy engedelmeskedjünk indításaidnak    Hallgass meg minket!
Taníts meg minket imádkozni és imádkozz bennünk    Hallgass meg minket!
Segíts egymást szeretnünk és elviselnünk    Hallgass meg minket!
Végy körül minket szeretettel és irgalommal testvéreink iránt    Hallgass meg minket!
Kelts bennünk utálatot a gonosszal szemben    Hallgass meg minket!
Vezess minket a jócselekedetek gyakorlásában    Hallgass meg minket!
Vértezz föl az erényes életre    Hallgass meg minket!
Te légy örök jutalmunk    Hallgass meg minket!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!
    Küldd el nekünk Szentlelkedet!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!
    Áraszd lelkünkbe Szentlelked adományait!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!
    Add nekünk a bölcsesség és jámborság Lelkét!

Jöjj, Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét!
    És gyújtsd bennünk lángra isteni szereteted tüzét!

Könyörögjünk.
Urunk, a Te Szentlelked lángoljon fel bennünk, világítson és tisztítson meg bennünket! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, Aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

(oratio.hu)