Litánia Szent István király tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!    Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!    Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!    Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten    Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten    Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen    Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten    Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Istennek Szent Anyja    Könyörögj érettünk!
Szent István király, Isten hű szolgája    Könyörögj érettünk!
Szent István király, ki a Boldogasszonyt buzgón tisztelted    Könyörögj érettünk!
Szent István király, kit apostolának meghívott az Isten    Könyörögj érettünk!
Szent István király, kit az Anyaszentegyház oltalmazójának rendelt az Isten    Könyörögj érettünk!
Szent István király, kit népünk királyává választott az Isten    Könyörögj érettünk!
Szent István király, Isten akarata szerint való király    Könyörögj érettünk!
Szent István király, a magyarság megmentője    Könyörögj érettünk!
Szent István király, ki a kereszténységre vezetted néped    Könyörögj érettünk!
Szent István király, a magyar egység megteremtője    Könyörögj érettünk!
Szent István király, a keresztény magyar állam megalapítója    Könyörögj érettünk!
Szent István király, ki az igaz hitnek hirdetője voltál    Könyörögj érettünk!
Szent István király, ki megtérítetted pogány népedet    Könyörögj érettünk!
Szent István király, ki az ellened támadókat legyőzted    Könyörögj érettünk!
Szent István király, ki a betegek gyógyítója voltál    Könyörögj érettünk!
Szent István király, az alázatosság csodája    Könyörögj érettünk!
Szent István király, az irgalmasság nemes példája    Könyörögj érettünk!
Szent István király, a szegények pártfogója    Könyörögj érettünk!
Szent István király, a béketűrés nemes példája    Könyörögj érettünk!
Szent István király, a keresztény szeretet élő formája    Könyörögj érettünk!
Szent István király, az igazságos fejedelem mintaképe    Könyörögj érettünk!
Szent István király, minden szentek barátja    Könyörögj érettünk!
Szent István király, égi közbenjárónk        Könyörögj érettünk!

Mi bűnösök    Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a római katolikus hitet kiterjesszed        Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk békességet és egyetértést nyerj        Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy hazánktól az ellenséget távol tartsd        Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az istenkeresők szívét az igaz hitre elvezéreld    Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a papság és a hívek között az egyetértést megerősítsd    Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy megújítsd bennünk a régi buzgóságot        Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy országodat békében megtartsd, megáldjad és oltalmazzad    Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy Istennél mindnyájunkért esedezzél        Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!    Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!    Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!    Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent István király!
    Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Jóságos Istenünk, aki Szent István királyt, a te hitvallódat a földön országunk koronájával ékesítetted és szentjeid közé emelted, kérünk, add meg, hogy aki a hit terjesztője volt hazánkban, Egyházad védelmezője legyen a mennyben! A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

(Rozsnyói Ákos, az oratio.hu bővített változata)