Engesztelő ima a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy
   Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk,
   bocsáss meg a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek,
      akiket te magad gyermekeidként fogadtál,
      akik téged nem szerettek, elutasítottak, és a neked járó tiszteletet sem adták meg.
      Engesztelésül felajánljuk a Szeretetet és a Jóságot,
      a te mindenek felett szeretett Fiadat, Jézus Krisztust.

szenteltessék meg a te neved
   Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk,
   bocsáss meg a szenvedő lelkeknek,
      amiért a te szent nevedet nem dicsőítették,
      sokszor méltatlanul kiejtették, és nem kellő tisztelettel használták.
      Engesztelésül felajánljuk neked mindazokat a szent beszédeket,
      amelyeket a te drága, szeretett Fiad,
      a mi Urunk, Jézus Krisztus itt a földön, a te szent neved megdicsőítésére mondott.

jöjjön el a te országod
   Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk,
   bocsáss meg a szenvedő lelkeknek,
      amiért a te szent országodat nem keresték forró szeretettel és áhítatos igyekezettel,
      hanem sokszor csak földi javakkal gazdagodtak.
      Engesztelésül ezekért a sokféle bűnökért felajánljuk neked a te szeretett Fiadnak,
      a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak nagy vágyakozását,
      hogy mindenkit a te szent országodba juttasson.

legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is
   Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk,
   bocsáss meg a szenvedő lelkeknek,
      amiért a te szent akaratodnak önkéntesen nem rendelték alá magukat,
      hanem sokszor önfejűen, saját akaratuk szerint cselekedtek,
      és így a te szent akaratodat nem követték.
      Engesztelésül felajánljuk neked Jézus isteni Szívét és az ő nagy alázatosságát.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek
   Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk,
   bocsáss meg a szenvedő lelkeknek,
      amiért ellenségeiket nem szerették, és nem bocsátottak meg nekik.
      Engesztelésül felajánljuk a te mindenekfelett szeretett Fiadnak,
      Jézus Krisztusnak szavait, amelyeket a keresztről mondott:
      ?Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!?

és ne vígy minket kísértésbe
   Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk,
   bocsáss meg a szenvedő lelkeknek,
      amiért a nagy kísértéseknek nem álltak ellen,
      hanem a gonosz kísértéseit követték, és így bűnbe estek.
      Engesztelésül felajánljuk neked az engedelmességét és fáradságos munkáját,
      minden keserű szenvedését, szent vérét, szent sebeit és halálát
      a te mindenekfelett szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak.

de szabadíts meg a gonosztól
   Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk,
   bocsáss meg a szenvedő lelkeknek,
      és vezesse őket velünk együtt a te mindenekfelett szeretett Fiad,
      Jézus Krisztus a te országodba és dicsőségedbe.
Ámen.

(oratio.hu)

Ezt az imát Megváltónk tanította meg Szent Mechtild nővérnek. Amikor ezt az imát mondta, a szenvedő lelkek nagy tömegét látta bevonulni a mennyekbe. Ez az engesztelő ima, kivonat egy egyházi jóváhagyással ellátott imakönyvből.