Isteni Irgalmasság rózsafüzére

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy

Nagy (önálló) szemre (5):
Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Kis szemekre (10):
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Záró ima (3x):
Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Ámen.