Imádság a Magyar Szent Család közbenjárásáért

    Urunk, Istenünk! Köszönjük neked a Magyar Szent Családot. Követendő példát adtál hazánk és családunk minden tagja számára.

    Szent István király, édesapa, családfő. - Mindent megtett országáért, népéért, családjáért. Nem a mának élt, hanem tudta jól, hogy csak a keresztény élet világossága az, amely az örök üdvösségbe vezet. Alázatos, irgalmas, igazságos, de erőskezű király, aki a szigort szelídséggel tudta párosítani. Békeszerető, harag és gyűlölet nem volt a szívében. Kiállt az igazság mellett, a jótetteket mindennél fontosabbnak tartotta. Édesapaként odafigyelt gyermekeire, és intelmekkel látta el Szent Imrét. A Boldogságos Szűz Mária buzgó tisztelője.
    - Kérünk Istenünk, add meg a magyar családfőknek, apáknak azokat a tulajdonságokat, amelyekkel Szent István királyunkat megajándékoztad. Segítsd őket, hogy ne csak a családjukért, hanem a családjukban éljenek. Áraszd rájuk kegyelmedet, hogy a hitet gyermekeiknek tovább adhassák

    Boldog Gizella királyné édesanya, feleség. - Önfeláldozó buzgósággal munkálkodott népünkért, családjáért. Gondoskodott a fiatal magyar egyházról, és közben nem feledkezett meg családjáról sem. Tapintatos, gyengéd, szerető feleség. Engedelmes, szelíd, alázatos asszony, aki férje mellett állt a szükség idején. Nagy odafigyeléssel nevelte Szent Imre herceget, türelmes, szeretetteljes anya.
    - Kérünk Istenünk, add meg a magyar feleségeknek, édesanyáknak, hogy Boldog Gizella Királyné példáját követve megerősítsék a házasság és a családi élet értékeit, és hogy ne féljenek Isten ajándékától a gyermektől.

    Szent Imre herceg, gyermek, ifjú. - A szüleitől belé csepegtetett hit és a példájuk által engedelmes és alázatos gyermek. Erős jellem, ki legyőzve a test kívánságait, megőrizte ártatlanságát, tisztaságát. A jóban való kitartása szüleit örömmel töltötte el. Mély hitéből gyengédség, keresztény szeretet, segítőkészség, tisztelet sugárzott.
    - Kérünk Istenünk, add meg a magyar gyermekeknek, a szüleik iránti tiszteletet és szeretetet, hogy engedelmesek és szófogadóak legyenek. Szent Imre herceget követve fiataljaink pedig a tisztaság értékét szem előtt tartva készüljenek a házasság szentségére.

    Urunk, Mindenható Istenünk! Hálás szívvel fordulunk hozzád, hogy Szent István királyt, Boldog Gizella királynét és Szent Imre herceget állítottad elénk példaképnek. Az ő közbenjárásukra áraszd ránk Szentlelked ajándékait, újítsd meg családjainkat, nyisd meg értelmünket és mélyítsd el hitünket, erősítsd meg a házasságban élőket, és védelmezd minden külső és belső bajtól hazánkat, édesanyád, a Szeplőtelen Szűz Mária országát, most és mindörökkön örökké. Ámen.

(Rozsnyói Ákos)