Lorettói litánia

Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!    Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!    Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!    Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten    Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten    Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen    Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten    Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária    Könyörögj érettünk!
Istennek szent anyja    Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze    Könyörögj érettünk!
Krisztusnak szent anyja    Könyörögj érettünk!
Egyházunknak anyja    Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem anyja    Könyörögj érettünk!
Tisztaságos anya    Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűzanya    Könyörögj érettünk!
Sérelem nélkül való anya    Könyörögj érettünk!
Szűz virág szent anya    Könyörögj érettünk!
Szeretetre méltó anya    Könyörögj érettünk!
Csodálatos anya    Könyörögj érettünk!
Jó tanács anyja    Könyörögj érettünk!
Teremtőnk anyja    Könyörögj érettünk!
Üdvözítőnk anyja    Könyörögj érettünk!
Nagyokosságú Szűz    Könyörögj érettünk!
Dicsérendő Szűz    Könyörögj érettünk!
Nagyhatalmú Szűz    Könyörögj érettünk!
Irgalmas Szűz    Könyörögj érettünk!
Hűséges Szűz    Könyörögj érettünk!
Igazság tükre    Könyörögj érettünk!
Bölcsesség széke    Könyörögj érettünk!
Örömünk oka    Könyörögj érettünk!
Lelki edény    Könyörögj érettünk!
Tiszteletes edény    Könyörögj érettünk!
Ájtatosságnak jeles edénye    Könyörögj érettünk!
Titkos értelmű rózsa    Könyörögj érettünk!
Dávid király tornya    Könyörögj érettünk!
Elefántcsonttorony    Könyörögj érettünk!
Mária aranyház    Könyörögj érettünk!
Frigynek szent szekrénye    Könyörögj érettünk!
Mennyország ajtaja     Könyörögj érettünk!
Hajnali csillag    Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója    Könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke    Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója    Könyörögj érettünk!
Keresztények segítsége    Könyörögj érettünk!
Magyarország oltalmazója    Könyörögj érettünk!
Angyalok királynéja     Könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynéja    Könyörögj érettünk!
Próféták királynéja    Könyörögj érettünk!
Apostolok királynéja    Könyörögj érettünk!
Vértanúk királynéja    Könyörögj érettünk!
Hitvallók királynéja    Könyörögj érettünk!
Szüzek királynéja     Könyörögj érettünk!
Minden szentek királynéja    Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné    Könyörögj érettünk!
Mennybe fölvett királyné    Könyörögj érettünk!
Szentolvasó királynéja    Könyörögj érettünk!
Családok királynéja    Könyörögj érettünk!
Béke királynéja    Könyörögj érettünk!
Magyarok nagyasszonya    Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!    Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!    Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!    Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
    Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Add Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.