Ima Hazánkért Szent Gábriel főangyal ...

Ima Hazánkért Szent Gábriel főangyal közbenjárását kérve

Szent Gábriel arkangyal!
Kérünk Téged, hogy hathatós közbenjárásoddal légy oltalmára a világnak!
Különösen is könyörgünk, hogy vedd pártfogásodba szenvedő és tévelygő hazánkat ? Mária országát!
Te adtad hírül a Szent Szűznek, hogy a Szentlélek által fiút fog foganni.
Kérünk, add hírül azt is, hogy ez a több sebből vérző ország hamarosan újjászületik!
Kérünk, segíts nekünk abban, hogy ezt a meggyötört magyar földet bearanyozhassa a názáreti Szent Család békéje, öröme és meghittsége, valamint, hogy minden magyar, s minden Magyarországon élő ember szívét betölthesse a pünkösdi hit ragyogó fényessége! Ámen.

(Szilvási Zoltán)