Történet

"Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom. Ha viszont sokak közösen álmodnak, az már egy új valóság kezdete."

Dom Helder Camara brazil püspök

2011. őszén az idősebb házasokból álló MÉCS közösségünk összejövetelén Ákos beszámolt arról, hogy mint szülő és mint öregdiák gyalogos zarándoklaton vett részt Pálosszentkútra a Kecskeméti Piarista Gimnázium szervezésében, a Kisasszony napi búcsúba.

Az 50 km-es gyaloglás (Kecskemét - Pálosszentkút távolság) során érlelődött meg a gondolat a lelkében, hogy kellene egy gyalogos Keresztalja zarándoklatot szervezni a közösségének. Egy olyat, ami nem kirándulás, nem egy túra. Egy olyat, amelynek lényege és célja a közös imádság és engesztelés a gyalogos zarándoklat során. Emlékezetében ott él a több mint 15 évvel korábbi csíksomlyói zarándoklat, melyben egy keresztaljához csapódva imádkozva gyalogoltak a búcsúra.

Már csak egy lényeges kérdés volt hátra: hova?

Felvetődött Pálosszentkút, a szomszédos települések (Tiszaalpár, Nyárlőrinc, Szentkirály, Tiszakécske) búcsúja, de valami hiányzott belőlük.

Béla elmondta, hogy már régóta van egy ötlete. Lakiteleken itt van Szent Imre ereklyéje, Szentkirályon Szent Istváné, Nyárlőrincen pedig Boldog Gizelláé, ezt lehetne körbejárni.

Gondolatainkat, elképzeléseinket, álmainkat közösségünkben megbeszéltük, és így a két "álmot" már közösen álmodtuk tovább.

Gondolatból fakad a beszéd, majd ezt követi a cselekedet.

Gondolatainkat már megbeszéltük, elérkezett a cselekvés ideje, hogy a gondolat valósággá váljon. Az "új valóság kezdete" 2011. december 30-án volt, amikor körbejártuk a zarándoklat útvonalát.

Így született meg, így alakult ki a Magyar Szent Család zarándoklat.

Felvetődött a kérdés, hogy a korábbi Lakitelekről induló gyalogos, autós, buszos zarándoklatok folytatása-e ez. Tágabb értelemben véve mindenféle zarándoklathoz van köze, mint zarándoklat. Szűkebb értelemben viszont a fent említett Kisasszony napi pálosszentkúti zarándoklat és a pünkösdi csíksomlyói keresztalja zarándoklat a gondolat ébresztője, de konkrétan azonban egyik korábbi zarándoklatnak sem folytatása.

Az elmúlt években több zarándok testvér részéről elhangzott, hogy "Mindig várom a zarándoklatot, mert feltöltődöm és utána még több hétig érzem a hatását." Illetve: "De kár, hogy fél évet kell várni a következő zarándoklatig."

Úgy éreztük, hogy jó lenne, ha nem kellene Szent Imre és Boldog Gizella ünnepe között félévet várni a következő zarándoklatra. A két ünnep között pont félúton van Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Szűz Mária szorosan kapcsolódik a Magyar Szent Családhoz, hiszen ők - különösképpen Szent István király - nagy tisztelői voltak a Szűzanyának.

Döntés született: zarándoklatot szervezünk Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét követő szombatra Tiszaalpárra a Jótanács Anyja templomba. Így 3 havonta lehetőségünk lesz együtt imádkozni, engesztelni.

A régen megfogalmazott gondolat akkor vált cselekedetté, amikor 2015. január 2-án körbejártuk a zarándoklat útvonalát. Ez lett az "újabb valóság kezdete".

Eddigi és ezutáni zarándoklatok időpontjai.