7. Gyertyaszentelő Boldogasszony Zarándoklat - 2021.02.06.

A 2021.02.06-ára szervezett zarándoklaton 21-en indultunk el Tiszaalpárra a Jótanács Anyjához, és összesen 27-en vettünk részt.

A kissé ködös, őszies időben ismét sokan jöttek imádkozni. A megszokott, ismerős arcok mellett voltak visszatérők és új arcok is. Voltak, akik a Magyar Szent Család Zarándoklaton "állandó" tagok, de most voltak első alkalommal a Gyertyaszentelő Boldogasszony zarándoklaton. Úgy láttam, hogy jól érezték magukat. :-) Nyugdíjastól az kisiskolásig minden korosztály képviseltette magát.

Jókedvűen mentünk be a plébániára, majd a templomba a kezdő imádságra.

Szent József év lévén, Szent József litániájával kezdtük a zarándoklatunkat. Az Imádságot Bagi Ferenc atya kérésére Varga Tamás atya vezette.

Imádságunkat befejezve elkészítettük a szokásos csoportképünket, majd nekivágtunk az utnak.

A faluból kiérve, a Zalán utca végén szoktuk elkezdeni Rózsafüzéreinket az Örvendetes olvasóval. A zarándok testvérek megleptek, és mire utolértem őket, addigra már maguktól elkezdték az imádságot. Ennek igazán örültem. Tamás atya most is eljött Tiszaalpárig, és nem sokat hagytuk imádkozni, mert egész út alatt gyóntatta a bűneiktől szabadulni vágyó lelkeket. Hálás köszönet a munkájáért. Félúton van egy "igazi" határkő. Mindig itt szoktunk megállni egy kis pihenőre. Most is előkerültek az enni- és innivalók a táskákból, és egymást vendégeltük meg. Folytatva utunkat, folytattuk imádságunkat a Világosság olvasójával.

A Jótanács Anyja templomhoz érve Kéri Vencel atya a templom előtt várt bennünket.

Bevonulva a templomba jólesett a meleg, ami fogadott bennünket.

Vencel atya vezetésével elimádkoztuk a Jótanács anyja litániát, majd elénekeltük a "Többet ér a Szűzanyának egyetlen egy jótanácsa," kezdetű éneket. Imádságunk után a plébániára vonultunk át. A járványügyi helyzet miatt nem akartunk beülni a plébániára, csupán annyit kértem, hogy a mosdót használhassuk. A tiszaalpári testvérek vendégszeretetén még ez az áldatlan helyzet sem fogott ki! A plébánia udvarán terített asztal állt, amin farsangi idő lévén kétféle fánkkal, süteményekkel, pogácsával, teával és forralt borral leptek meg bennünket. Először tátva maradt a szánk, és miután felocsúdtunk, jóízüen nekiláttunk falatozni. Hálás köszönet a sok finomságért, a gondoskodó szeretetért. A Jóisten áldja meg mindnyájukat!

Miután ettünk, ittunk, beszélgettünk, énekkel köszöntük meg a szíves vendéglátást, és az "angyali" kezek munkáját. Ekkor köszöntünk el Tamás atyától, és köszöntük meg az ő munkáját is. Ideje volt visszaindulni.

Tiszaalpárról kiérve hozzáláttunk a Fájdalmas olvasóhoz. Azért, hogy együtt tudjunk imádkozni kettes oszlopba állunk, és a két oszlop felváltva vezeti az imádságot. Így mindenki könnyedén be tud kapcsolódni. Félúton, a "határkőnél" megint megálltunk egy kis pihenőre, és ismét előkerültek a pogácsák és innivalók.

Folytattuk utunkat az utolsó szakasszal, és az Örvendetes olvasóval. A sort - egy ideig - a legfiatalabb vezette, majd féltávtól a zarándok kereszt mellett maradt. Szülei - valahol a sorban - szemmel tartották, de nyugodtak voltak, mert tudták, hogy jó helyen van. Ránksötétedett mire beértünk Lakitelekre.

Harangszó közepette, énekelve vonultunk be a templomba. Szentségimádás keretében, többek között elimádkoztuk a Jézus Szíve litániát. Imádságunk után volt egy kis pihenő a záró szentmiséig, ahol hálát adhattunk a nap kegyelmeiért. "Mindenkinek volt mit megköszönni." A szentmise végén Ferenc atya balázsáldásban részesítette azokat, akik a napján nem részesültek benne.

Ismét egy kegyelmekben gazdag napban részesülhettünk.

Hívunk, és bátorítunk mindenkit.

 

k210206 155828 r

Képes beszámolóhoz kattintson a képre.